Trải nghiệm tổ hợp buồng lái mô phỏng hiện đại của Vietnam Airlines

Hôm 21-8, Vietnam Airlines đã khai trương T hp bung lái mô phng máy bay (SIM) đu tiên ti Vit Nam, đánh du ct mc vượt bc trong chiến lược đu tư v đào to phi công ca Hãng. 

***Video trải nghiệm ở cuối bài

Trung tâm FTC, thuộc Vietnam Airlines hiện đang sở hữu tổ hợp 4 buồng lái mô phỏng hiện đại của CAE.

T hp bung lái mô phng máy bay đt ti Trung tâm hun luyn (hay FTC) ca Vietnam Airlines gm 4 thiết b mô phng bung lái do Vietnam Airlines đu tư và hp tác kinh doanh vi nhà sn xut thiết b mô phng bung lái Canada CAE Inc. Trong đó có 02 thiết b dành cho đào to phi công đi bay A321, 01 thiết b mô phng bung lái A350 và 01 thiết b cho đi bay Boeing 787. 

Bên trong buồng lái mô phỏng của máy bay Airbus A350.

Vic xây dng và thành lp T hp bung lái mô phng máy bay s giúp mang li nhiu li ích cho Vietnam Airlines nói riêng và ngành hàng không nói chung trên nhiu phương din. Ni đa hoá hoàn toàn công tác hun luyn chuyn loi phi công ca ba dòng máy bay ch lc s giúp Vietnam Airlines ch đng trong công tác đào to, đm bo s lượng, cht lượng phi công  mc cao nht theo chun quc tế, đáp ng tiêu chun cao nht v an toàn và cht lượng trong khai thác. Vietnam Airlines cũng s tiết kim hơn 285 t đng trong vòng 10 năm t vic t đào to phi công chuyn loi. 

Đỗ Trần Huy của Yêu Máy Bay trải nghiệm bay thử với buồng lái mô phỏng máy bay Boeing 787 Dreamliners.

V mt chiến lược, T hp bung lái mô phng máy bay là cơ s khng đnh v thế ca Vietnam Airlines trong vic đón đu th trường, tiên phong cung cp dch v đào to người lái các dòng tàu bay thế h mi và hướng ti mc tiêu đưa Trung tâm hun luyn ca Vietnam Airlines giành v trí top 5 trong khu vc. Tính đến thi đim hin ti, Trung tâm hun luyn ca Vietnam Airlines đã thc hin cung cp dch v đào to cho nhiu Hãng hàng không trong khu vc, trong đó có hc viên phi công cơ bn ca Úc và n Đ. 

Trong các tình hung khn nguy, vai trò ca phi công, tiếp viên là vô cùng quan trng. H là nhng người giúp hành khách thoát him và sinh tn khi máy bay gp s c trên mt nước hay đt lin. Hoàng đã được tri nghim tình hung thoát him trên mt nước đ hiu được vai trò quan trng ca phi hành đoàn không ch là lái máy bay và phc v hành khách. 

FTC được trang b 2 cu phao đ thc hành thoát him trên đt lin tương ng vi 2 loi máy bay Airbus A350 và Boeing 787. Và yêu cu đ đt tiêu chun cho bài thc hành này đó chính là phi m ca, thoát ly khi máy bay đúng tư thế trong thi gian 1 giây cho mi người. 

FTC được trang bị 2 cầu phao để huấn luyện thoát hiểm trên đất liền.

Sau bài thc hành thoát him trên đt lin, Hoàng di chuyn đến khu vc h to sóng đ thc hành tiếp bài thoát him và sinh tn trên nước. H to sóng là mt trong nhng cơ s vt cht hin đi ca FTC, có th to sóng cao đến 3 mét. Bên cnh đó, h còn có h thng to mưa, nhm mô phng tht nht vi điu kin môi trường khi máy bay h cánh xung sông, bin. 

Hồ tạo sóng, một trong những cơ sở vật chất hiện đại của FTC.

Trải nghiệm chèo thuyền bằng tay để thoát hiểm.

Vi mc hun luyn này, c đoàn s phi thoát ly khi máy bay xung thuyn phao, sau đó thc hành chèo thuyn bng tay trong điu kin sóng ln và mưa to. Phi tri nghim mi thy vic thoát him và sinh tn dưới mt nước khó khăn và vt v như thế nào, mc dù đây ch là bài tp luyn. Tt c thành viên trên thuyn phao phi thc s bình tĩnh, k lut và tuân th tuyt đi s hướng dn ca tiếp viên.

Khi thoát hiểm bằng thuyền phao cần phải bình tĩnh và tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của tiếp viên.

*Clip trải nghiệm buồng Sim Boeing 787 và thoát hiểm dưới nước:

Nhận xét bài viết

bình luận