Sở dĩ gọi là “Phi công mặt đất” bởi vì họ cũng điều khiển phương tiện bay, nhưng lại không cùng máy bay lên trời mà điều khiển