Mình vừa có một chuyến du lịch từ Hà Nội đến Đà Nẵng sáng đi chiều về. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ đó là một điều điên