Nằm trong chiến lược phát triển đường bay trọng điểm Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 10/01/2021, Vietnam Airlines mở rộng quy mô hạng ghế