Hôm rồi Travip có đi thử hạng thương gia của hãng hàng không mới Bamboo Airways xem như thế nào. Quả thực Travip đã có một chuyến bay