Tại sân bay Vân Đồn, dường như tất cả mọi người làm ở đây đều cố gắng để đem lại một hình ảnh đẹp nhất cho sân bay