Trải nghiệm đầu tiên với Malindo Air đã đem lại cho tôi ấn tượng tốt đẹp về một hãng hàng không của Malaysia. Chuyến bay ngắn nhưng dịch