Xin chào các bạn! Lại là Travip đây. Đi máy bay ngoài lên nằm ngủ ra thì các bạn còn có cách gì để tận dụng thời gian