Mùa thu ở St. Petersburg. Ảnh: KL Nước Nga mùa thu với cây lá chuyển sang màu vàng đỏ đặc trưng không khỏi làm những du khách như