Brunei có lẽ là đất nước bí ẩn nhất Đông Nam Á mà tôi muốn tới. Bí ẩn vì sao? Ví ít ai nhắc tới nó và cũng