Penang một ngày cuối tháng 11-2016. Ảnh: Travip Trong dịp đi du lịch, tôi đã có cơ hội được bay cùng FireFly lần đầu tiên. Cũng với chuyến