Đó là chuyến bay ngắn nhất mà tôi từng bay. Thời gian bay chỉ 15 phút từ hòn đảo Praslin ở Seychelles đến thủ đô của nước này