Một bài trải nghiệm dành cho những ai từng yêu mến Air Mekong. Năm 2013, Air Mekong ngừng hoạt động trong sự tiếc nuối của những người yêu